Svenskars internetvanor på arbetet

Internet används av allt fler människor dagligen och tillgången på internet här i Sverige är bland de högsta i världen. Frågan är då hur våra internetvanor har påverkats av de nya tekniska föremål som utvecklats de senaste åren. Har smarta telefoner och surfplattor ersatt traditionell användning av internet eller handlar det om en ökning vad gäller antalet timmar på internet där nya surfplattor och telefoner blir komplement till datorbundet internet? I en undersökning som gjorts över Svenska befolkningens internetvanor har man försökt kartlägga vårt beteende såväl i hemmet som på jobbet och resultatet är intressant.

Frågan man ställt är hur många timmar i veckan den tillfrågade använder internet under arbetstid. Deltagarna i undersökningen har delats in i två grupper var den ena har smartphone, och den andra inte har smartphone. Vidare redovisas deltagare i åldersspann. Vad gäller smartphones och internet ser man en tydlig korelation mellan tillgången till smartphone och spenderad tid på internet. Störst är här skillnaden i åldrarna 56-65år. De som har smartphone tillbringar ca. dubbelt så mycket tid vid internet som deltagare utan smartphone. Även i de övriga kategorierna ser vi betydligt fler timmar/vecka hos de som har smartphone, även om skillnaderna här rör sig om 0,4%-ca.4%. Vad man kan dra för slutsatser av denna studie hittills är att man inte ersätter internetanvändning via dator med internetanvändning via telefon, utan snarare kompletterar densamma. Störst antal timmar spenderar de mellan 36-45år vilka har smartphone. Deltagare i detta fack uppger att de spenderar omkring 12 timmar/vecka.

Anlita ett proffs på takläggning

Står man som husägare inför det faktum att taket börjat läcka in så blir man direkt ganska medveten om att det kommer att kosta ganska mycket pengar att korrigera det. Det vi menar här är inte mindre reparationer som i sig inte kostar så mycket, vi menar istället vid de tillfällen då ett tak helt måste bytas ut. Något som sker, ett tak har en begränsad livslängd och då det dessutom är det område – tillsammans med grunden – som får utstå flest angrepp från naturen så blir det tyvärr så att man måste byta ut det mot ett nytt.

Som husägare står man här inför två stycken val: antingen betalar man pengar enbart för material och försöker sig på en takläggning på egen hand eller också så betalar man lite mer och får jobbet utfört av en utbildad takläggare. Det som rekommenderas är det sistnämnda – att leja in en professionell firma inom takläggning och anledningen till detta är väldigt enkel. Det blir helt sonika bäst så. Har man ingen vana av takläggning så är det för mycket som kan gå fel och risken är därmed stor att jobbet får korrigeras redan efter något år. Anlitar man istället ett företag för denna takläggning så får man ett resultat som står sig över en lång tid och detta kan det vara värt att betala lit extra för.

Dessutom – det är heller inte så dyrt med takläggning utförda av proffs. I dagsläget så kommer den stora kostnaden att ligga på materialet och detta då man som svensk numera kan använda sitt rot-avdrag för ändamålet. Kort sagt; ska man ändå betala för materialet så är det lika bra att betala lite extra för ett hållbart resultat.

Rot-avdrag för takläggning

Vi kan här – för att förklara hur rot-avdraget fungerar – säga att du har ett hus i Stockholm där det börjat läcka in vatten genom taket; ett läge som således får anses som akut och därför kontaktar du ett företag inom takläggning i Stockholm. Detta företag kommer här att erbjuda dig att använda rot-avdraget för jobbet och du kollar först upp om du verkligen är berättigad till detta genom att logga in på Skatteverkets hemsida.

Det som händer härnäst är att du betalar alla materialkostnader som ingår i denna takläggning – strö- och bärläkt, tegel och plåt – och för detta betalar du fullt pris. Den firma inom takläggning i Stockholm som du anlitat däremot – för deras jobb betalar du bara halva kostnaden för arbetet och detta tack vare att du använt rot-avdraget. Det här får man använda upp till 50.000 kronor årligen och per person och gäller över hela Sverige.

Genom att använda denna skattesubvention så behöver inte en takläggning kosta så mycket pengar i slutändan. Den kommer naturligtvis att bli dyrare än om du på egen hand gör den; men å andra sidan så vet du också att jobbet kommer att hålla längre och att det verkligen blir korrekt utfört. Det är det alltid värt att betala för.

Kan man ta lån med betalningsanmärkningar?

En betalningsanmärkning gör det per definition svårt att få till stånd ett nytt lån och detta beroende på att denna trots allt – klart och tydligt – signalerar om att man misskött återbetalning tidigare under sitt liv. Det är således svårt att ta nya lån om man har betalningsanmärkningar hängande över sig – svårt, men det är inte omöjligt.

Det som dock är ganska omöjligt är att få detta lån hos någon av de större bankerna då dessa direkt ser betalningsanmärkningar som ett kvitto på att man som person är opålitlig och att man inte kan sköta sina åtagande gällande återbetalning. Kort sagt: en person som ansöker om lån och har betalningsanmärkningar kommer att få ett nekande svar och ett avslag på sin ansökan om han lämnar in denna till en större bank.

Därmed inte sagt att han inte kan få lån någon annanstans. Det finns andra långivare än just de stora, etablerade bankerna, långivare som kan vara mer empatiska och som kanske lägger ner en större kraft kring att ställa sig frågan om varför dessa betalningsanmärkningar uppkommit snarare än att direkt ge ett avslag.

Menas med detta: det är de facto lätt att skaffa sig betalningsanmärkningar idag och alla dessa beror inte på att man är opålitlig som person utan många kommer av rent slarv, ren okunskap samt skyhöga räntor. Det går inte att säga att en person – baserat på detta – är inkapabel att betala lån bara för att det finns betalningsanmärkningar.

Du kan få lån med dina betalningsanmärkningar i bagaget

Dessutom – och detta är viktigt – en betalningsanmärkning ligger kvar i registret under hela tre år och detta är en väldigt lång tid. En lång tid där mycket vatten kan ha runnit under broarna och där en person kan ha genomgått stora personliga förändringar till det bättre – nytt jobb, bättre betalt, ny familj, mognad och bättre kontroll över hur ekonomi fungerar – och av den anledningen så finns det all anledning att överväga att ge ett lån även till en person som har betalningsanmärkningar. Något som det alltså finns långivare som gör i dagsläget och som man enklast hittar genom att använda sig av internet.

Här ryggar många tillbaka och tänker sig att det handlar om lån – till redan skuldsatta människor – där räntan ligger på ren ockernivå och där företagen enbart försöker sko sig och göra snabba pengar. Så är det inte och det man snabbt kommer att bli varse om är att de vid liknande ansökningar sker en grundlig undersökning av personen i fråga.

De flesta får faktiskt avslag på sin ansökningar om lån om det finns betalningsanmärkningar – men man få åtminstone en ärlig chans och en prövning. De personer som nått en förändring och som kan påvisa denna i sin ansökan har goda möjligheter att se att ett lån blir beviljat, trots att det finns betalningsanmärkningar i ett register.

Precis som det ska vara. Man måste våga ge människor en andra chans, det som hände för tre år sedan behöver inte säga något om nuvarande förehavanden.

Bra resultat av ansiktslyft utan kirurgi

”Att lägga sig under kniven”. Uttrycket är vanligt förekommande och ofta sagt med en skämtsam blinkning då det kommer till estetisk försköning. Det som dock inte många tänker på är det faktum att det finns faror och risker inblandade i att just ”lägga sig under kniven”. Dels här så handlar det om att man i många fall blir sövd och däri ligger det alltid en risk. Vidare så kan man även säga att resultatet i många fall inte alls blir vad man hoppats på; man får vissa vanprydande ärr och man får i många fall också ett slutresultat som verkligen syns – och detta inte i någon positiv bemärkelse.

Det vill säga, vill man lyfta sitt ansikte så vill man inte att detta ska synas på annat sätt än att man ser piggare, yngre och fräschare ut och många traditionella metoder och behandlingar är obönhörligt avslöjande i en negativ bemärkelse.

För att förklara detta så måste vi först och främst klargöra att plastikkirurgi och ingrepp i syfte att försköna fortfarande  – i mångas ögon – är något som anses onaturligt och fel och att de personer som gör dessa ingrepp således inte vill skylta öppet med detta. Något som man naturligtvis kan tycka vad man vill om och man tycka att vi – år 2016 – kommit betydligt längre än så och att man borde kunna låta människor vara- och göra precis vad de vill.

Så är det dock inte och lyckligtvis så finns det idag metoder som inte avslöjar exempelvis ett ansiktslyft på samma uppenbara sätt som de traditionella ingreppen där kniv finns inblandad. Att genomföra ett ansiktslyft utan kirurgi är nämligen fullt möjligt i dagsläget och detta sker med hjälp av trådar som placeras på valda ställen i ansiktet – pannan, hakan, huden under ögonen – och som därefter lyfter, slätar ut och gör huden vackrare och ungdomligare.

Ansiktslyft utan kirurgi lämnar inga frågetecken

Det fina med ansiktslyft utan kirurgi är att man alltså som utomstående inte ser det – man ser att personen ser fräschare och bättre ut, men man ser inte att ett ingrepp skett. Man kan heller inte ana att ett ansiktslyft utan kirurgi ägt rum baserat på sjukskrivning – redan efter några dagar efter ingreppet så kan nämligen vederbörande peson vara tillbaka i arbete igen.

Ett ansiktslyft utan kirurgi tar ungefär en timme att genomföra och – här kommer det bästa – effekten håller sig i så lång tid som två år. Här kan man således förstå varför just denna metod blivit så populär som den är i dagsläget; dels så får man ett perfekt resultat och dels så slipper man också förklara och försvara sitt beslut om att använda professionell hjälp för att se bättre ut.

Det finns således ingen anledning till att ” lägga sig under kniven ” idag och tvingas leva med riskerna och följderna av detta beslut. Estetisk försköning sker idag utan kirurgi och ger ett betydligt bättre resultat.

Powered by WordPress