Svenskars internetvanor på arbetet

Internet används av allt fler människor dagligen och tillgången på internet här i Sverige är bland de högsta i världen. Frågan är då hur våra internetvanor har påverkats av de nya tekniska föremål som utvecklats de senaste åren. Har smarta telefoner och surfplattor ersatt traditionell användning av internet eller handlar det om en ökning vad gäller antalet timmar på internet där nya surfplattor och telefoner blir komplement till datorbundet internet? I en undersökning som gjorts över Svenska befolkningens internetvanor har man försökt kartlägga vårt beteende såväl i hemmet som på jobbet och resultatet är intressant.

Frågan man ställt är hur många timmar i veckan den tillfrågade använder internet under arbetstid. Deltagarna i undersökningen har delats in i två grupper var den ena har smartphone, och den andra inte har smartphone. Vidare redovisas deltagare i åldersspann. Vad gäller smartphones och internet ser man en tydlig korelation mellan tillgången till smartphone och spenderad tid på internet. Störst är här skillnaden i åldrarna 56-65år. De som har smartphone tillbringar ca. dubbelt så mycket tid vid internet som deltagare utan smartphone. Även i de övriga kategorierna ser vi betydligt fler timmar/vecka hos de som har smartphone, även om skillnaderna här rör sig om 0,4%-ca.4%. Vad man kan dra för slutsatser av denna studie hittills är att man inte ersätter internetanvändning via dator med internetanvändning via telefon, utan snarare kompletterar densamma. Störst antal timmar spenderar de mellan 36-45år vilka har smartphone. Deltagare i detta fack uppger att de spenderar omkring 12 timmar/vecka.

Är taket den svaga punkten?

Drömmen om att äga ett eget hus och gärna ett nybyggt sådant är något som väldigt många personer över Sverige har gemensamt. Något som också fler och fler väljer att förverkliga och där drömmen tar steget från teorin och in i praktiken; detta till mångt och mycket på grund av att det blivit betydligt billigare att bygga ett eget hus. Det här beror på att man dels idag kan använda sig av rot-avdraget och därmed anlita professionell hjälp och där man drar av 30 % av arbetskostnaden på sin deklaration och får summan tillbaka på skatten. Detta om ett tak på 50.000 kronor per år och per person och en familj med två stycken vuxna och rot-berättigade har således 100.000 kronor att jobba med.

Vidare så kan vi även peka på att det är billigare att bygga hus i och med att urvalet kommit att öka ganska kraftigt och här tänker vi främst på de nyckelfärdiga hus som finns på marknaden. För bara några år sedan så innebar ett nyckelfärdigt hus att man valde mellan kanske två-tre leverantörer och mellan två-tre modeller som dessa hade i sitt sortiment; lite tråkigt och ganska dyrt. Numera dock så får man själv vara med och påverka designen och dels så finns det ett betydligt större urval bland husmodeller och dels också mellan leverantörer.

Denna kombination av rot och av nyckelfärdiga hus har helt enkelt fått fler svenskar att öppna sina plånböcker och förverkliga de drömmar man haft om att äga ett eget – unikt och nybyggt – hus. Dock: denna dröm kan snabbat förvandlas till en mardröm och främst så gäller det kvaliteten på ett område. Taket.

Att man snabbt kan montera ett nyckelfärdigt hus gör att det sällan blir bra på en gång; ofta så tvingas man som husägare använda sig av sin garanti och korrigera uppkomna misstag och inte sällan så rör det taket – något som kan bli dyrt. Äger du ett sådant hus i Stockholm, Sundsvall, Karlskrona eller någon annan stad och inser att taket läcker – ja, då kan skadan redan vara skedd och ditt hus kan ha svåra vattenskador som kommer att försvåra ditt boende. Vi har ett råd här – se till att kontakta en takläggare – en obunden sådan – i samband med att ditt hus står klart. Genom att låta denne takläggare i Stockholm kontrollera ditt nyckelfärdiga hus så kan du direkt få svart på vitt om hur kvaliteten ser ut.

Kontakta en takläggare

Många litar blint på att leverantören och den eventuella takläggare som finns där gör jobbet korrekt; vi menar att det i många fall visat sig vara farligt att göra så.

Det är inget fel att bygga ett nyckelfärdigt hus; men just taket är något som man ändå bör anlita en extern takläggare för att kontrollera – det kan löna sig i slutändan och medföra lägre kostnader på sikt. Kostnaden för en takläggare – oavsett om man har sitt nyckelfärdiga hus i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – är låg och ska ses som en investering.

Digitaltryck eller offset?

Ibland kan det vara svårt att hålla reda på alla olika trycktekniker som finns tillgängliga. Här nedan försöker vi redogöra för för- och nackdelar med två av de vanligaste metoderna – offset och digitaltryck.

När du ska välja mellan offset och digitaltryck är det främst upplagan som bestämmer vilken metod som passar bäst. Även vilken kvalitet du söker och vilken tid du har att lägga på produktionen spelar in.

Som tumregel brukar man säga att digitaltryck främst lämpar sig för mindre upplagor. Detta på grund av att digitaltryck har en lägre startkostnad än offsettryck vilket gör att det blir billigare när du endast gör ett fåtal tryck. Offsettryck har en högre startkostnad men lägre kostnad per tillverkad enhet efter startkostnaden vilket gör att det blir billigare med offsettryck när det kommer till större upplagor.

Digitaltryck fungerar även bättre om det brinner i knutarna med din produktion. Vanligtvis har digitaltryck avsevärt kortare leveranstider än vad offsettryck har. Återigen beror detta på uppstarten av projektet som hos offsettryck är betydligt mer komplicerad än hos digitaltryck. Det tar även längre tid för färgen att torka vid offsettryck.

Även kvaliteten skiljer sig åt till en viss del mellan de båda teknikerna. Även om digitaltryck på senaste tiden blivit allt bättre är offsettryck fortfarande bättre när det kommer till färgåtergivning och tryckkvalitet. Detta är dock någonting som till viss del avspeglas i priset.

Vid digitaltryck tillverkas inga tryckplåtar utan all överföring sker digitalt via datorer vilket gör att det är lätt att ändra på ett tryck och snabbt och enkelt att skapa nya tryck. Detta har bland annat möjliggjort så kallad print on demand där bokförlag slipper trycka stora upplagor för att hålla nere på enhetspriserna och istället kan anpassa mängden tryckta exemplar efter kundernas efterfrågan. Detta gör att man även inte behöver betala för förvaring av gamla plåtar inför en eventuell extra tryckomgång. Detta gör det även enkelt att exportera tryck bara genom att skicka filer till en annan producent

Offsettryck har som sagt en högre kvalitet och skapar renare tryck än digitaltryck som ibland kan upplevas lite blaskigt. Detta eftersom det är en rent analog tryckprocess som möjliggör en helt annan kontroll över skeendet. Offsettryck lämpar sig även bra när det kommer till att trycka på andra material än papper såsom trä, metall och plast.

Offsettryck – större upplagor, högre startkostnad och längre produktionstid, bättre kvalitet, mer flexibelt i materialval.

Digitaltryck – lägre upplagor, snabbare produktionstid, enkelt att ändra under processen, lite sämre kvalitet, enkelt vid export.

Har du fler funderingar rekommendera vi ett besök här

Kontakta en rörmokare för en stamspolning i Göteborg

Det finns alltid saker att oroa sig för som husägare och detta gällande kostnader om något skulle gå sönder. Kort sagt, man är som husägare den som betalar och det gör att en bättre planering krävs. Det vill säga – äger du ett hus i Göteborg så är det också upp till dig att underhålla och se till att ditt hus är i bästa möjliga skick.

En gemensam skräck gäller vattenskador och här kan vi peka på tre stycken områden där man bör vara extra vaksam kring sådana. Först och främst så gäller det taket på ditt hus i Göteborg; börjar det läcka in vatten från ditt tak så kommer detta att kunna skapa vatten, – fukt- eller mögelskador och detta är något som i många fall kräver att du anlitar en takläggare. Det är svårt att som lekman upptäcka problem på taket i tid och därför så bör man anlita ett proffs för att se över vilket skick taket håller. Detta är något som man kan göra ungefär vartannat år.

Område nummer två gäller den andra delen av huset – grunden – och den tar liksom taket emot mycket stryk från naturlen. Regnvatten, snö och vatten från jorden nöter på husgrunden och här gäller det att hålla lite extra koll. Går du ner i källaren till ditt hus i Göteborg så kan du se över om det börjat lossna färg från väggar eller golvet, om det syns fuktfläckar eller om det luktar unket – mer än det normalt gör i en källare. Samtliga dessa faktorer är tecken och varningsignaler på att du bör kontakta en dräneringsman i Göteborg och få en grundligare undersökning genomförd.

En rörmokare behövs

Område nummer tre då? Här behöver du kontakta en rörmokare i Göteborg för det gäller nämligen de rör och ledningar som löper på insidan av ditt hus. Fel på dessa kan du – av förklarliga skäl – inte upptäcka på egen hand utan där behöver du hjälp av rörmokare som med hjälp av moderna instrument genomför en grundlig undersökning.

Däremot så kan du – liksom vid källaren – hålla utkik efter varningssignaler och vid upptäckt av dessa ringa en rörmokare. Skulle det som exempel på sådana ofta bli stopp i avloppen, lukta konstigt i diskhon, bubbla ur densamma eller där du ser att vattnet rinner undan långsammare än vanligt så bör du ringa en rörmokare.

Varför? Jo, för att där kan det komma att behövas en stamspolning och det är något som kan spara dig mycket pengar i slutändan. En stamspolning utförs av en rörmokare, den går fort och den säkerställer att dina rör och ledningar håller för en längre period. Kostnaden för en stamspolning av en rörmokare i Göteborg ligger mellan 2-5000 kronor och ska ses som en riktig investering.

Powered by WordPress